Зареждам...
BG DE EN RU

Новини

     Чрез постоянни инвестиции, насочени към създаване на модерни производственни бази, административни офиси и софтуерни решения за управление на бизнес процеси, Мираж Бизнес Груп цели да усъвършенства мениджмънта си за постигане на пълна удовлетвореност на клиентите, да запази конкурентноспособността си, да продължи да бъде отговорна към опазването на околната среда.
     Другата част от инвестициите е насочена към повишаване на квалификациите на човешкия капитал, защото смятаме, че стабилността на фирмите в Мираж Бизнес Груп пряко зависи от добре квалифицирани, лоялни и високо мотивирани кадри.А ефективността на тяхната работа пряко влияе на финансово - икономическото развитие на компаниите.